Regulamin Płatności

I) DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.polskafederacjatenisa.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – Polska Federacja Tenisa, adres siedziby: ul. Zielińska 26A, 62-006 Kobylnica, NIP: 7773241270, REGON 302818882, adres poczty elektronicznej: kontakt@polskafederacjatenisa.pl

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

– Usługa – usługa płatnicza realizowana przez Przelewy24, umożliwiająca dokonanie płatności elektronicznych.

– Polska Federacja Tenisa – podmiot zlecający przetwarzanie płatności elektronicznych za pośrednictwem Usługi.

– Klient – osoba dokonująca płatności elektronicznej za pośrednictwem Usługi.

– Serwis – strona internetowa Polskiej Federacji Tenisa, na której Klient dokonuje płatności elektronicznych.

– Przelewy24 – operator Usługi, świadczący usługi płatnicze na rzecz Polskiej Federacji Tenisa.

II) WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych oraz danych karty płatniczej.
 2. Klient musi posiadać wystarczającą ilość środków na swoim koncie bankowym lub karcie płatniczej, aby dokonać płatności za Usługę.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w trakcie dokonywania płatności za Usługę.
 4. Polska Federacja Tenisa nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub błędy w działaniu Usługi wynikające z przyczyn od niej niezależnych.

III) PŁATNOŚCI

 1. W przypadku dokonywania płatności za Usługę, Klient ma do wyboru kilka form płatności.
 2. Polska Federacja Tenisa nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu korzystania z Usługi.
 3. W przypadku zwrotu środków za Usługę, Polska Federacja Tenisa dokona zwrotu na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności.

IV) OCHRONA DANYCH

 1. Polska Federacja Tenisa dba o ochronę danych osobowych swoich Klientów i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Polska Federacja Tenisa nie udostępnia danych osobowych Klientów operatorowi Usługi bez wyraźnej zgody Klienta.
 3. Polska Federacja Tenisa nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych przez operatora Usługi.

V) REKLAMACJE

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem odpłatnych Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@polskafederacjatenisa.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Reklamacja usługi przysługuje Usługobiorcy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, np. nie dostarcza Usługobiorcy określonych w regulaminie usługi.
 4. W przypadku gdy Usługobiorca nie weźmie udziału w turnieju, do którego wykupił dostęp za pośrednictwem serwisu www.polskafederacjatenisa.pl nie przysługuje mu zwrot kosztów.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polska Federacja Tenisa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu płatności w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu płatności, Polska Federacja Tenisa poinformuje o tym Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Serwisie.
 3. Regulamin płatności dla Usługi Przelewy24 wchodzi w życie z dniem opublikowania na Serwisie.

Regulamin rozgrywek Polskiej Federacji Tenisa na sezon 2023

I) UCZESTNICTWO

 1. Rozgrywki Polskiej Federacji Tenisa w sezonie 2023 rozpoczynają się z dniem 29 kwietnia  a kończą 31 grudnia 2023 roku.
  Do rozgrywek można dołączyć w każdym czasie.
 2. Aby dołączyć do rozgrywek należy zarejestrować swój profil na stronie www.polskafederacjatenisa.pl oraz AKTYWOWAĆ LICENCJĘ, która upoważnia do gry; na cały sezon (99 zł) lub jednorazowa (jednorazowa na wybrany turniej) – 19 zł (ważna na dany turniej). Profil tworzony jest podczas zakupu licencji.
 3. W rozgrywkach Polskiej Federacji Tenisa może występować każda osoba.
 4. Każda licencja jest uniwersalna, tzn., że umożliwia uczestnictwo we wszystkich kategoriach rozgrywek przez cały sezon 2023 oraz upoważnia do gry we wszystkich turniejach tenisowych na terenie całego kraju oraz poza granicami kraju.
 5. Udział w rozgrywkach Polskiej Federacji Tenisa jest aktywnie spędzonym czasem. Turnieje spowodują, że czas wolny będzie wykorzystany na rozwój kultury fizycznej, zaangażowanie w tenisa oraz skłaniać będzie do zdrowego trybu życia, a zwłaszcza przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi poprzez sport, a także być zabawą w połączeniu z realizowaniem sportowej pasji, doskonaleniem swojej gry oraz poznawaniem wartościowych i ciekawych osób.
 6. Polska Federacja Tenisa prowadzi tabele, wyniki, rankingi oraz statystyki.
 7. Zawodnicy biorący udział, w turniejach zawodniczych do lat 14 mają prawo brać udział we wszystkich kategoriach z wyłączeniem kategorii II Ligi.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w rozgrywkach Polskiej Federacji Tenisa wyraża zgodę na udostępnianie wizerunku w materiałach marketingowych i multimedialnych Polskiej Federacji Tenisa (zdjęcia z przeprowadzonych turniejów, tabele wyników, filmy i materiały video, materiały promocyjne i reklamowe podsumowujące dany turniej i rozgrywki).

II) KATEGORIE

W sezonie 2023 rozgrywki Polskiej Federacji Tenisa toczą się w ramach dziesięciu różnych kategorii.

 • EKSTRALIGA MĘŻCZYZN: kategoria przeznaczona dla tenisistów z przeszłością zawodniczą bądź dla czynnych, a także dla zawodników bez przeszłości zawodniczej,
 • I LIGA MĘŻCZYZN: kategoria przeznaczona tylko dla tenisistów bez przeszłości zawodniczej, oraz dla trenerów i instruktorów również bez przeszłości zawodniczej,
 • II LIGA MĘŻCZYZN: kategoria przeznaczona dla tenisistów początkujących bez przeszłości zawodniczych, (udziału w tej kategorii nie mogą brać trenerzy oraz instruktorzy),
 • EKSTRALIGA KOBIET: kategoria przeznaczona dla graczy z przeszłością zawodniczą bądź dla czynnych, a także dla zawodników bez przeszłości zawodniczej,
 • OPEN AMATOR KOBIET: kategoria przeznaczona dla osób bez przeszłości zawodniczej ( zawodniczki grające do 14 roku życia mogą brać udział w tej kategorii), trenerki i instruktorki udziału brać nie mogą
 • 40+ : kategoria przeznaczona dla osób bez przeszłości zawodniczej, oraz trenerów i instruktorów bez przeszłości zawodniczej,
 • 50+ : kategoria przeznaczona dla wszystkich
 • DEBEL MĘŻCZYZN: kategoria w której przynajmniej jeden zawodnik z pary jest amatorem
 • DEBEL KOBIET: kategoria, w której przynajmniej jedna zawodniczka z pary jest amatorem
 • MIKSTY: kategoria, w której przynajmniej jeden zawodnik z pary jest amatorem

Drużynowe Mistrzostwa Polski startują w Polskiej Federacji Tenisa z początkiem roku 2024. Zgłoszenia i kształt zawodów będą dokładnie podane na inaugurację Polskiej Federacji Tenisa w dniach 29.04 – 03.05 2023r.

III) TURNIEJE

 1. Rozgrywki Polskiej Federacji Tenisa w każdej kategorii podzielone są na pojedyncze turnieje.
 2. Turnieje mogą odbywać się w Polsce jak i poza granicami naszego kraju podczas zagranicznych wyjazdów.
 3. Turnieje w każdej kategorii zwyczajowo trwają jeden dzień, rzadziej są dwudniowe lub trzy dniowe.
 4. Organizatorem turniejów Polskiej Federacji Tenisa może być każdy: stowarzyszenia, kluby tenisowe oraz osoby prywatne, ale w większości będzie to Polska Federacja Tenisa.
 5. Lista najbliższych turniejów dla poszczególnych kategorii wraz z ich terminem, miejscem rozgrywania, limitem miejsc, szczegółowymi informacjami oraz ustalonymi godzinami rozgrywania danego turnieju dostępne są na stronie www.polskafederacjatenisa.pl.
 6. Zapisy na poszczególne turnieje prowadzone są wyłącznie i tylko przez stronę  www.polskafederacjatenisa.pl.
 7. Zapisy rozpoczynają się z dniem publikacji danego turnieju i kończą w momencie zapełnienia listy zgłoszeń lub na dwa dni przed datą rozpoczęcia turnieju.
 8. Turnieje  podzielone są na fazę grupową i fazę pucharową.
 9. Organizator po uzgodnieniu z Polską Federacją Tenisa może rozpocząć turniej od fazy pucharowej na pełnym dystansie meczowym, a także każdy organizator jest zobowiązany pomóc zawodnikowi w danym turnieju np. w jakim systemie gramy dany turniej, mecz itd.
 10. Organizator po spełnieniu wymogów umowy wiążącej go z Polską Federacją Tenisa otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie turnieju na podstawie liczby uczestników biorących udział w turnieju.

IV) LOSOWANIA GRUP, ROZSTAWIENIA, PLANY I SYSTEMY GIER

 1. Losowania grup w Polskiej Federacji Tenisa zawsze są transparentne i dopilnowane przez PFT, a terminarz i system gier publikowany jest najpóźniej w przed dzień turnieju na stronie www.polskafederacjatenisa.pl
 2. Dokładny system gier każdego turnieju wraz z terminarzem publikowany jest na stronie www.polskafederacjatenisa.pl najpóźniej w przed dzień jego rozpoczęcia.
 3. W turniejach, w których liczba grup w danej kategorii wynosi: dwa, cztery, osiem, szesnaście lub trzydzieści dwa, awans do fazy pucharowej zawsze uzyskuje po dwóch najlepszych graczy z każdej grupy, a faza pucharowa determinowana jest na krzyż, tj. w pierwszej rundzie fazy pucharowej zwycięzca grupy A spotyka się z drugim graczem z grupy B, kolejną parę tworzą zwycięzca Grupy C z drugim graczem z grupy D itd.

V) MECZE

 1. Zdecydowana większość turniejów Polskiej Federacji Tenisa będzie toczyć się według powszechnie obowiązujących zasad gry w tenisa, do dwóch wygranych setów przez danego gracza, ale seta wygrywa gracz który jako pierwszy zdobędzie swój czwarty gem. Przy stanie 3:3 w gemach rozgrywany jest tie-break do 7. zdobytego punktu przez danego gracza (z zachowaniem dwupunktowych przewag). Przy stanie 40:40 decyduje tzw. zachowanie dwupunktowych przewag. Ewentualny trzeci set to super tie-break do 10. zdobytego punktu przez danego gracza (z zachowaniem dwupunktowych przewag).
 2. W/w zasady dotyczą gry singlowej. W grach deblowych i mikstowych mamy piłkę decydującą, a o tym, na którą stronę kortu serwujący wprowadza piłkę do gry, decyduje odbierający.

VI) PUNKTACJE I KOLEJNOŚĆ 

 1. Mecze fazy grupowej i pucharowej punktowane są do poszczególnych tabel, kategorii oraz całosezonowych rankingów Polskiej Federacji Tenisa wedle następującej punktacji:- Zwycięstwo 2:0 to 5 punktów do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
  – Zwycięstwo 2:1 to 4 punkty do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
  – Przegrana 1:2 to 1 punkt do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
  – Przegrana 0:2 to 0 punktów do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
  – Walkowery nie będą wliczane do rankingu , zawodnik otrzyma -1 punkt (brak przyjazdu na turniej bez usprawiedliwienia).2. Kolejność w tabelach grupowych oraz rankingach determinowana jest w pierwszej kolejności na podstawie liczby uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu decydują kolejno:a) punkty
  b) sety
  c) gemy
  d) bezpośredni pojedynek
  e) miejsce w rankingu w danej kategorii

VII) RANKINGI 

 1. W sezonie 2023 prowadzone są ogólnopolskie oraz regionalne rankingi we wszystkich kategoriach mające na celu wyłonić i uhonorować najlepszych tenisistów w poszczególnych ligach na koniec sezonu 2023 podczas uroczystej Gali Mistrzów PFT. Gala odbędzie się po sezonie a jej lokalizacja zostanie podana do wiadomości na stronie www.polskafederacjatenisa.pl oraz na Facebook.
 2. Klasyfikacje rankingowe prowadzone i liczone są automatycznie po każdym rozegranym meczu i aktualizowane na stronie www.polskafederacjatenisa.pl.
 3. Punkty zdobyte przez cały sezon są przypisane do gracza i kategorii.
 4. Dla rankingów w grze singlowej w sezonie 2023 liczyć się będzie 12 najlepszych turniejów danego gracza w danej kategorii.
 5. Do rankingu krajowego zawsze zaliczane są wszystkie wyniki uzyskane w turniejach Polskiej Federacji Tenisa.

VIII) CYKLE I OGÓLNOPOLSKIE FINAŁY MISTRZOSTW POLSKI PFT 2023

 1. W danym  sezonie, każdy rozgrywany turniej jest automatycznie turniejem eliminacyjnym danego cyklu: Zimowych Mistrzostw Polski PFT oraz Letnich Mistrzostw Polski PFT.
 2. Losowanie grup Finałów Mistrzostw Polski PFT odbywa się przed datą Mistrzostw i jest transparentne oraz transmitowane na żywo na Facebooku Polskiej Federacji Tenisa oraz kanale YouTube.
 3. W sezonie 2023 najlepsza 8 zawodników z każdej kategorii weźmie udział na koniec sezonu w rozgrywkach ,,Mastersa”.
 4. W każdym sezonie będzie rozgrywany Turniej Challenger Amatour (najlepszy turniej federacji).

IX) NAGRODY

 1. Polska Federacja Tenisa świadczy nagrody pieniężne i rzeczowe najlepszym graczom każdej kategorii na koniec sezonu 2023:- pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej Ekstraligi Mężczyzn
  – pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej 1 Ligi Mężczyzn
  – pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej 2 Ligi Mężczyzn
  – pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej Ekstraligi Kobiet
  – pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej Open Amator Kobiet
  – pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej kategorii 40+
  – pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej kategorii 50+
  – pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej deblowej mężczyzn
  – pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej deblowej kobiet
  – pięciu najlepszym graczom klasyfikacji generalnej mikstowej
 1. Na każdym turnieju Polskiej Federacji Tenisa w sezonie 2023r. półfinaliści i finaliści w każdej kategorii otrzymują od Organizatora pamiątkowe statuetki/puchary/grawerowane dyplomy wraz z zawartą informacją o dacie, miejscowości i kategorii w której rozgrywane były zawody.
 1. Ewentualne dodatkowe nagrody na poszczególne turnieje Polskiej Federacji Tenisa pozostają każdorazowo w gestii Organizatora (tj. klubu, stowarzyszenia lub osoby prywatnej) i publikowane są przez niego w szczegółach danego turnieju.

X) PIŁKI

 1. Organizator każdego turnieju ma obowiązek zapewnić Graczom na każdy mecz po dwie nowe piłki.
 2. Piłki wymieniane są na nowe po każdym meczu rozegranym na danym korcie.
 3. Mecze finałowe zawsze należy grać całkowicie nowymi piłkami.
 4. W okresie styczeń-grudzień 2023 oficjalną piłką Polskiej Federacji Tenisa jest piłka ,,Wilson”.

XI) PROCEDURA POGODOWA

 1. W przypadku gdy warunki atmosferyczne lub prognozy pogody nie dają szans rozegrania turnieju na minimum 24 godziny lub więcej przed jego rozpoczęciem po uzgodnieniu z Polska Federacją Tenisa zostanie przełożony na inny termin.
 2. Zapisy uczestników na dany turniej podtrzymują moc, jednak w przypadku kolizji terminów lub niemożności stawienia się na dany turniej w nowym terminie, który został odwołany i przeniesiony na inny termin przed jego rozpoczęciem, uczestnik ma 48 godzin na przesłanie mailowo na adres kontakt@polskafederacjatenisa.pl informacji o przeniesieniu wpisowego na inny wybrany przez siebie turniej.

XII) ZASTRZEŻENIA I WYKLUCZENIA

 1. Udział w turniejach Polskiej Federacji Tenisa jest świadomy i dobrowolny.
 2. Polska Federacja tenisa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy itp. zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie.
 3. Turniej odbędzie się gdy na liście zgłoszeń będzie minimum 12 zawodników.
 4. Zabrania się podczas zawodów na kortach eksponowania poglądów światopoglądowych, politycznych oraz potencjalnie obrażających swojego przeciwnika (w formie przekazu ustnego, gestu, wyśmiewają słabszych, są agresywne, oszukują lub opisów i emblematów na odzieży sportowej oraz sprzętu sportowego). Zakaz umieszczania na kortach transparentów i banerów o charakterze politycznym i światopoglądowym. W przypadku niedostosowania się do w/w zasady mecz może zostać przerwany na korzyść pokrzywdzonego jako 2-0 (4:0, 4:0) vo. niezależnie od wyniku w momencie jego przerwania. W przypadku recydywy, Polska Federacja Tenisa może podjąć decyzję o ukaraniu winnego w/w czynów odjęciem od 1-3 pkt. lub zdyskwalifikować na czas określony lub nieokreślony winnego zawodnika.
 5. Polska Federacja Tenisa w dwóch przypadkach bezwzględnie dokona zwrotu wpisowego: a: w przypadku poświadczenia choroby ,,L4″ przedstawionego 3 dni przed turniejem b: po wycofaniu z turnieju zawodnika przez Polską Federacje Tenisa. Natomiast w przypadku zdarzenia losowego 4 dni przed rozpoczęciem turnieju np. sytuacja rodzinna, delegacja itp. po uzgodnieniu telefonicznie z Polską Federacją Tenisa lub wysłanie wiadomości na adres kontakt@polskafederacjatenisa.pl z informacją zawartą o przyczynie i wycofaniu się z turnieju, aby uniknąć walkowera i odjęciem punktów w rankingu , oraz wysłanie informacji przez zawodnika aby wpisowe zostało przeniesione na inny wybrany przez siebie turniej.